حمایت از پارسی مد

لطفا نام خود را به صورت صحیح وارد کنید.
آدرس ایمیل را به صورت صحیح وارد کنید.
تومان
مبلغ مورد نظر خود را به تومان و صحیح وارد کنید. مبلغ نمی تواند کمتر از ۱۰۰۰ تومان باشد .
شما باید یک هدف صحیح برای حمایت خود انتخاب کنید .
پذیرش قوانین حتما باید انجام شود.

توجه کنید

» لطفا توجه کنید مبلغی که حمایت می کنید به هیچ عنوان برگردانده نخواهد شد و این یک بانک مجازی نیست !
» این پول تنها برای وبسایت و بهتر کردن خدمات سایت به کار برده می شود .
» این کار موجب دلگرمی پارسی مد و نویسندگان آن خواهد بود .
«با تشکر از همه همراهان پارسی مد»

هدف های تعیین شده

لیستی از تمامی اهدافی که قابل حمایت می باشند
رشد خدمات وبسایت
4%
8,000 / 200,000 تومان

این هدف برای رشد برخی موارد دانلود از سایت های خارجی و ارتقاء قابلیت ها و خدمات وبسایت می باشد .

لیست حمایت کنندگان

نام ۲۰ نفر آخری که از پارسی مد حمایت کرده اند بر اساس تاریخ
User
Mohammad
2,000 تومان

از هدف مورد نظر حمایت کرد .

رشد خدمات وبسایت

User
ALI EURO 2019
5,000 تومان

از هدف مورد نظر حمایت کرد .

رشد خدمات وبسایت

User
مهدی
1,000 تومان

از هدف مورد نظر حمایت کرد .

رشد خدمات وبسایت

User
ALI EURO 2019
5,000 تومان

از هدف مورد نظر حمایت کرد .

بدون هدف

User
علي يورو 2019
7,000 تومان

از هدف مورد نظر حمایت کرد .

بدون هدف

User
علیرضا
2,000 تومان

از هدف مورد نظر حمایت کرد .

بدون هدف

User
مهدی
2,000 تومان

از هدف مورد نظر حمایت کرد .

بدون هدف

تمامی حقوق این وبسایت برای پارسی مد محفوظ می باشند .
Copyright 2021-2022 by irmmr from ama